پرش به محتوا

استادیار

بیوگرافی

افسانه فاطمی لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1374 و کارشناسی ارشد و دکتری را نیز از دانشگاه اصفهان در سال های 1380 و 1391،همگی در رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر دریافت کرد. وی در سال ۱۳۹۲ به عنوان استادیار به دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان پیوست. او اکنون رئیس بخش مهندسی نرم افزار است و از سال 1397 عضو گروه تحقیقاتی کلان‌داده دانشگاه اصفهان است.

انتشارات

انتشارات او شامل تعداد زیادی مقالات بین المللی است و علایق اصلی تحقیقاتی او در زمینه های شبکه‌های پیچیده، سیستم‌های پرسش‌پاسخ و کلان‌داده است.

تدریس

وی در سال 1392 به عنوان استادیار به دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان پیوست. از آن زمان به بعد در ایران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دروس مهندسی کامپیوتر را تدریس کرده‌است. آخرین دوره‌های تدریس او ساختمان‌داده و طراحی الگوریتم‌ها، ساختارهای داده پیشرفته، شبکه‌های پویا پیچیده، مدل‌سازی و ارزیابی سیستم‌های کامپیوتری، مباحث پیشرفته در ساختار داده و بسیاری از دوره‌های دیگر در زمینه مهندسی کامپیوتر است.

دانشجویان

دکتری تخصصی

کارشناسی‌ارشد

مشاور

مهدی رضاپور

عاطفه طاهری

علی عابدزاده

میترا عیسایی

آرمان نرئی

نرگس اسدی

آرزو ساعدی

محمد شهرام‌پور

جمشید مظفری

فریبا خزائی

امیر سرتیپی

مریم جامه‌شورانی

زلفا شفرئی

پیمان عاربی

فرنوش طالبی

زهرا آقائی

بهزاد مزروعی

وریا ویسی

فرزاد میردامادی

محمد رحیمی

فروغ پولادی

علی عجی

فاطمه ابراهیمی

نگین آبادانی

مقالات اخیر

TITLE

YEAR

Evaluation of agent-based modeling and simulation tools based on ISO 25010

2022

Sign prediction in sparse social networks using clustering and collaborative filtering

2022

A survey on meta-heuristic algorithms for the influence maximization problem in the social networks

2021

An influence maximization algorithm based on community detection using topological features

2021

A Weighted TF-IDF-based Approach for Authorship Attribution

2021

A Formalism for Specifying Capability-based Task Allocation in MAS

2021

ParSQuAD: Persian question answering dataset based on machine translation of SQuAD 2.0

2021

ParSQuAD: machine translated squad dataset for Persian question answering

2021

An emotion-aware music recommender system: bridging the user’s interaction and music recommendation

2021

A Novel Approach for Developing Emergency Evacuation Plans

2020

Data availability improvement in peer‐to‐peer online social networks

2020

A method for answer selection using DistilBERT and important words

2020

An investigation of big graph partitioning methods for distribution of graphs in vertex-centric systems

2020

Implicit relation-based question answering to answer simple questions overDBpedia

2020

BAS: an answer selection method using BERT language model

2019

Evidential fine-grained event localization using Twitter

2019

PPR-partitioning: a distributed graph partitioning algorithm based on the personalized PageRank vectors in vertex-centric systems

2019

Improved Answer Selection For Factoid Questions

2019

Attention-based pairwise multi-perspective convolutional neural network for answer selection in question answering

2019

Improving sparsity and new user problems in collaborative filtering by clustering the personality factors

2018