پرش به محتوا

دفاع پایان‌نامه ارشد توسط علی عابدزاده

دفاع کارشناسی ارشد علی عابدزاده

عنوان: رتبه‌بندی/بازرتبه‌بندی اسناد با كمک مدل‌های زبان برای زبان كم‌منبع فارسی
استاد راهنما: دکتر رضا رمضانی
استاد مشاور: دکتر افسانه فاطمی
استاد داور داخل: دکتر احمد براآنی
استاد داور خارج: دکتر حسین کارشناس
پژوهشگر: علی عابدزاده
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 23 شهریور 1401 – ساعت 10:00
لینک برگزاری: https://vroom.ui.ac.ir/b/une-ocn-00p-svp